جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بوغاز --> تنگه

بوغازایچی --> بوسفور (بسفر)، تنگه

بوغدوز --> غُز

بوف --> بوم

بوف کور

از معروفترین داستانهای معاصر فارسی و شاهکار صادق هدایت

بوق

سازی بادی با گونه های مختلف

بوقا (1)

واژه ترکی رایج در زبان مغولی به معنای "گاو نر" که بصورت اسم خاص یا در ترکیب اسامی خاص به کار می‌رفته است.

بوقا (2)

یکی از رؤسای غُز از قبایل ترک

بوقا (3)

از امیران و وزیران عصر ایلخانان مغول (قرن7)

بوقا (4)

محلی در شمال سوریه که چیزی از آن باقی نمانده است.

بوقان

ناحیه‌ای قدیمی در سرزمین سند در پاکستان امروزی

بوقلمون

نامی که به چند چیز یا جانور «که رنگ آن متغیر می نماید»اطلاق شده است.

بوقیر --> ابوقیر

بوکان

شهرستان و شهری در استان آذربایجان غربی

بوکرد، آل --> آل بوکُرد