جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بوریا --> حصیر/ حصیربافی

بوریان

خاندانی ترک تبار ملقب به اتابکان دمشق که در دمشق و حلب فرمانروایی کردند (قرن5و6)

بوری بن ایوب --> ایَوبیان

بوری تکین

نام دو تن از سرداران ترک (قرن4و5)

بورینی، حسن بن محمد

شاعر، مورخ و فقیه شافعی (قرن10و11)

بوز اَبه

حکمران فارس در دوره سلجوقیان (قرن6)

بوزاختاچی --> مهتر (1)؛آخورسالار

بَوزبَخردی --> خواجه یوسف همدانی

بوزجان

شهری قدیمی در خراسان

بوزجانی، ابوالوفا

ریاضیدان و منجم مشهور مسلمان (قرن4)

بوزجانی، ابوذر

زاهد کَرّامی و شاعر پارسی گوی اهل بوزجان (قرن4)

بوزجانی، درویش علی

صوفی خراسانی (قرن10)

بوزجه آدا

جزیرة‌ای متعلق به ترکیه در دریای اژه

بُوزچَلُو

از طوایف ترک‌زبان و شیعه‌مذهب عراق عجم که گروههای از آنان از قرن یازدهم به نواحی آذربایجان انتقال یافته‌اند.

بوزیدیه --> درقاویه