جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بودا

لقب گوتَمَه بنیانگذار آیین بودایی که شیوه زندگی و آیین او در فرهنگ و تمدن اسلامی تاثیراتی نهاده است. - آیین بودا در جوامع اسلامی

بوداپست --> بُدین

بوداسف --> بلوهر و یوداسَف

بودجه --> برنامه و بودجه، سازمان

بودروم، کاروانسرا

یکی از قدیمیترین بناهای استانبول

بودلیان، کتابخانه

کتابخانه دانشگاه آکسفورد و یکی از قدیمیترین و مهمترین کتابخانه‌های انگلستان

بودین --> بُدین

بوذاسف --> بلوهر و یوداسَف

بوذرجمهر --> بزرگمهر بُختَگان

بوذرجمهری، سرلشکر کریم آقا

صاحب منصب لشکری و کشوری در دوران سردارسپهی و سلطنت رضاشاه پهلوی (قرن13و14)

بوذری، ابراهیم

خوشنویس و موسیقیدان ایرانی (قرن14)

بوران

همسر مأمون خلیفه عباسی و دختر دبیر او حسن بن سهل (قرن3)

بورانی

لفظی برای نوعی خوراک ایرانی

بورانیه --> بَقلیّه

بوربور

نام گروههایی از طوایف کرد و ترک ایران