جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بنی کَنز

طایفه‌ای از تبار ربیعه در مصر

بنیگسن، الکساندر

تاریخنگار و خاورشناس روسی تبار فرانسوی و از نامدارترین صاحب نظران تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز (قرن14)

بنی لام

شاخه‌ای از قبیله طی از تیره قحطان و نیز از عشایر عرب در استان عماره عراق و خوزستان

بنی مازه --> آل برهان

بنی مُحارب، غزوه --> ذات الرقاع، غزوه

بنی مخزوم --> مخزوم

بنی مُصطَلِق

طایفه‌ای از خزاعه و نام یکی از غزوات پیامبر (ص)

بنی مَعین

طایفه‌ای از عربهای ایران در برخی سواحل و جزایر شمال شرقی خلیج فارس

بِنی مِلّال

شهری در مراکش

بنی مناصیر

نام شماری از قبایل یا شاخه‌هایی از قبیله مستقل ساکن در مشرق و جنوب عربستان، عراق، اردن، سودان و الجزایر

بنین

کشوری در آفریقای غربی بر کناره اقیانوس اطلس - اسلام در بنین

بنی نضیر

قبیله یهود ساکن در مدینه و نام یکی از غزوات پیامبر

بنی هاشم

تیره‌ای از قبیله قریش منسوب به هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب

بو --> کنیه

بواده

اصطلاح عرفانی برای گونه‌ای از واردات عرفانی