جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بنیاد شاهنامه فردوسی

مؤسسه تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و هنر وقت

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

از نهادهای انقلاب اسلامی برای رسیدگی به خانواده شهدا، مفقودان و اسرا

بنیاد علوی --> بنیاد پهلوی

بنیاد فرهنگ ایران

نهادی تحقیقاتی و انتشاراتی با هدف ترویج فرهنگ و زبان ایران

بنیاد فرهنگ تاجیکستان

کانونی در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برای مقابله با بحران فرهنگی

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

از نهادهای انقلاب اسلامی ایران با هدف ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به جانبازان و محرومان کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

از نهادهای انقلابی با هدف تأمین مسکن

بنیاد ملی همدرد

مؤسسه طب سنتی و گیاه درمانی و تولیدکننده داروهای گیاهی در هند و پاکستان

بنیاد موقوفات محمود افشار

بنیادی فرهنگی که بر اساس وقفنامه محمود افشار، ادیب و روزنامه نگار، ایجاد شد.

بنیاد نهج البلاغه

بنیادی با هدف پژوهش درباره نهج البلاغه

بنی اسرائیل

به معنای فرزندان و قوم اسرائیل، نام قوم بسیار قدیمی و پر اهمیت در تاریخ و اعتقادات دینی بشر - بنی اسرائیل در مطالعات تاریخی و باستان شناسی

بنی اسرائیل، سوره --> اسراء، سوره

بِنیامین

کوچکترین پسر یعقوب و تنها برادر تنی یوسف

بنی بارق

از قبایل عرب قحطانی

بنی ثعلبه --> ذات الرقاع، غزوه