جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُنه

اصطلاحی در کشاورزی به معنای نوعی تعاونی تولید کشاورزی بر اساس اشکال سنتی زراعت دسته جمعی یا متاثر از آن.

بنها

شهری در دلتای نیل

بنی آدم --> آدم

بنیاد آقاخان --> آقاخان، بنیاد

بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

بنیادی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیتهای کمک رسانی و تأمین ینازهای مادی و معنوی مهاجران جنگ عراق با ایران

بنیاد اندیشه اسلامی

نهادی با هدف تبلیغ مکتب اسلام و معرفی ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی به غیرفارسی زبانان

بنیاد بعثت

مؤسسه خیریه فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی در حوزه معارف اسلامی بویژه مذهب شیعه اثنی عشری

بنیاد پانزده خرداد

بنیادی با هدف رفع مشکلات اقتصادی خانواده شهدای انقلاب و جنگ و محرومان

بنیاد پژوهشهای اسلامی

از نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی با هدف انجام پژوهش علمی برای گسترش فرهنگ اسلامی و معارف تشیع

بنیاد پهلوی

از بنیادهای مهم اقتصادی، فرهنگی وابسته به دربار پهلوی

بنیاد جانبازان --> بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

بنیاد خویی --> خویی، بنیاد خیریه

بنیاد دایرة المعارف اسلامی

نهادی غیرانتفاعی، تدوین کننده و ناشر دانشنامه جهان اسلام، از منابع مهم مرجع در زبان فارسی.

بنیاد زبان فارسی تاجیکی

بنیادی غیردولتی در تاجیکستان با هدف تحکیم زبان فارسی تاجیکی و گسترش خط فارسی

بنیاد سینمایی فارابی

نهادی غیردولتی، غیرانتفاعی و عام المنفعه در زمینه امور سینمایی