جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بنوعمّار

خاندانی شیعی مذهب از قاضیان و امرای طرابلس شام، از قبیله افریقی کُتامه (قرن5)

بنوغانیه

خاندانی از بربران صنهاجه، معاصر موحدون (قرن6)

بنوفضلویه -->

ارجاع به اتابکان شبانکاره است

بنو کرم --> زریعیان

بنو مخلد

خاندانی مشهور از راویان و فقیهان اندلس

بنو ملجوم --> عُمَیْر بن مُصْعَب

بنو منجم

لقب خاندانی اهل علم، فرزندان و نوادگان ابوعلی یحیی بن ابی منصور، که به ویژه در دربار خلفای عباسی جایگاه والایی داشتند (قرن2و3).

بنو مندیل

یکی از خانواده‌های حاکم مغراوه (قرن7و8)

بنومنقذ

قبیله‌ای که از اواسط قرن 5 تا پایان قرن 6 در وقایع تاریخی بلاد شام و تا اندازه‌ای مصر سهمی ممتاز داشته است.

بنوموسی

شهرت سه برادر به نامهای محمد، احمد و حسن فرزندان موسی بن شاکر، از برجسته‌ترین دانشمندان و مهندسان ایرانی (قرن3). - پوهشها و آثار بنوموسی در ریاضیات و نجوم

بَنّون

شهر و مرکز شهرستان بنون در پاکستان

بنو نجاح

سلسله‌ای از غلامان حبشی که بر زَبید و تهامه حکومت کردند (قرن5و6)

بنونصر

واپسین سلسله مهم اسلامی در شبه جزیره ایبری (قرن7-9)

بِنُونیست، امیل

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه ایرانشناسی و زبانشناسی (قرن14)

بَنه --> چاتلانقوش