جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بنوچی، گویش --> پشتو

بنوحَسّان

شاخه‌ای از قبیله کِندِه در جنوب عربستان

بنوحماد --> حمّادیان

بنو دُلَف

خاندان ادیب و شیعه مذهب حاکم در جبال (قرن3)

بَنُور

شهری کهن در مشرق پنجاب در هند

بنورت

از رهبران مسلمانان در جنبش مقاومت در برابر نورمانها در شرق سیسل (قرن5)

بنورسول

سلسله‌ای از امیران سنی مذهب یمن (قرن7-9)

بنوری، آدم بن اسماعیل

از مشایخ و مؤلفان سلسله نقشبندیه و از مشهورترین خلفای شیخ احمد سرهندی (قرن11)

بنوزهره

خاندانی از سادات حسینی شیعی در حلب

بنوزیّان --> عبدالوادیان

بنوساسان

عنوانی عام در متون ادبی سده‌های میانی اسلام برای گدایان و شیادان که خود را منتسب به فردی موسوم به شیخ ساسان می دانستند.

بنوسیمجور

خاندانی ایرانی تبار و صاحب نام و و نفوذ در زمان سامانیان (قرن3و4)

بنو صبّاح

شهرت سه برادر منجم (قرن4)

بنو صَصْری

خاندانی از شام که بسیاری از علما و دولتمردان به آن منسوب بوده‌اند (قرن5-9)

بنوعبدالحق --> مرینیان