جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بنغازی

دومین بندر بزرگ و فعال لیبی

بنفش

نوعی سنگ معدنی بلوری

بنفشه

نام فارسی مشترکی برای انواعی از گل

بنفشه، مدرسه

از مدارس حنبلی بغداد (قرن6)

بنکامات --> پنگان

بنکدار، حاج محمد تقی

از بازاریان فعال در نهضت مشروطیت و نماینده چند دوره مجلس (قرن13)

بنکه

از جزایر اندونزی

بنگ

نام چند گیاه مختلف و به ویژه نام مواد مخدّر حاصل از آنها

بنگال

ناحیه و ایالتی از هند مستعمراتی

بنگالی

زبان و ادبیات بنگاله مسلمان نشین

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

مؤسسه‌ای سلطنتی برای ترجمه و نشر که در 1332 ش. تأسیس شد.

بنگاه مستقل آبیاری

سازمانی برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور

بنگاههای خیریه دولتی

نهادهای خیریه عام المنفعه در امور رفاهی، بهداشتی و درمانی

بَنِگَش

قبیله افغان از اتحادیه قبایل بَردَرانی

بنگلادش

جمهوری مردمی در جنوب آسیا