جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَنت، دیوید هارتویگ

خاورشناس و متخصص زبان عربی رایج در سده‌های میانی به ویژه در میان یهودیان عرب زبان، و عبری میانه (قرن13و14)

بنت البقال، خدیجه بنت موسی --> خطیب بغدادی، احمد بن ابی طالب

بِنت الخُسّ

نام زنی از دوره جاهلیت که زبان آوری، حضور ذهن و زیرکی وی شهرتی افسانه‌ای یافته است.

بنت الشّاطی

بانوی مؤلف و محقق مصری در ادبیات عرب و علوم قرآنی (قرن14)

بنتم/ بنتن --> جاوه

بنج --> بنگ

بنجیر، آل --> آل بنجیر

بنجیکت --> پنجیکت

بند

واژه‌ای فارسی در اصل به معنای ابزار بستن یا محل بستن یا فاصله میان دو گره، و همچنین به معنای سد و آب بند.

بُندار (1)

واژه ای فارسی و ظاهرا کوتاه شده بنه دار که اکنون به صورت بنکدار معمول است.

بندار (2)

سرکرده شورشیان گنجه در برابر جلال الدین خوارزمشاه (قرن7)

بندار، عبدالله بن محمد --> ابن ناقیا، عبدالله بن محمد

بندار بن حسین شیرازی

از مشاهیر صوفیه (قرن4)

بندار بن عبدالحمید --> بندار کَرخی اصفهانی

بندار رازی، کمال الدین

از شاعران معروف معاصر آل بویه (قرن4)