جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بِلیغ، اسماعیل

شاعر و شرح حال نویس ترک (قرن12)

بلیغ، محمد امین

شاعر ترک (قرن12)

بَلیناس --> پلینیوس؛آپولونیوس پرگایی؛بَلینوس

بَلینوس

حکیم یونان باستان که آثاری در علوم خفیه دارد (قرن1).

بلیونَش

محل قریه‌ای که در گذشته اهمیت داشت و در مغرب شمال غربی سَبَته قرار داشت.

بَلیّه

نامی که در دوران قبل از اسلام بر شتری اطلاق می شد که طبق رسوم بر گور صاحبش گذاشته می شد.

بلیه بَدره --> بالی بادرا

بَم

شهرستان، شهر و قلعه‌ای در استان کرمان

بمباره

گروهی قومی و زبانی ساکن دره رود نیجر علیا در مالی

بمبئی، ایالت

ایالتی در هند

بمبئی، شهر

مرکز ایالت مهارشترا در هند - شهر بمبئی - ایرانیان بمبئی

بمپور

بخش، رود، شهر و قلعه‌ای ویران در استان سیستان و بلوچستان

بَمَّتْ

نام دو سیاستمدار و متفکر استقلال طلب شمال قفقاز (قرن14)

بمشیر --> بهمنشیر

بَمَکو

پایتخت و منطقه‌ای در جمهوری مالی در غرب آفریقا