جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بلوک

واژه‌ای ترکی به معنای "بخش" یا "قسمت" - در تقسیمات کشوری - در امور نظامی

بلوک باشی

منصبی در تشکیلات اداری ایران و عثمانی

بلوکباشی، رضا توفیق

شاعر و نویسنده ترک (قرن13و14)

بلوهر و یوداسَف

روایتی از زندگی بودا به زبان سانسکریت که در آن، بلوهر زاهد وی را با حقایق زندگی آشنا می‌کند.

بلوی، ابومحمد عبدالله بن محمد مدینی

مورخ مصری (قرن4)

بلوی، خاندان

خاندانی از مشاهیر علما و صلحا و قضات از قرون اول تا نهم - زهیر بن قیس بلوی - بشر بلوی - ابوالقاسم عبدالرحمان بن ابی الرجاء بلوی - ابوالحجاج یوسف بن محمد بن عبدالله بلوی - ابوعامر محمد بن احمد بن عامر بلوی - ابوالبقاء خالد بن عیسی بلوی - ابوالحسن علی بن

بله برون

بخش مهمی از مراحل عروسی سنتی ایرانی که مراسم آن معمولاً پس از مرحله خواستگاری و پیش از عقدکنان برگزار می‌شود.

بلهرا

عنوان پادشاهان سلسله راشتراکوته دکن

بُلّهی شاه

صوفی و شاعر پنجابی زبان (قرن11)

بَلِیّ

قبیله ای بزرگ از اعراب قحطانی در جزیرة العرب

بلیانی، امین الدین محمد بن زین الدین

عالم و عارف، از مشاهیر خاندان بلیانی (قرن7و8)

بلیانی، تقی الدین محمد بن سعدالدین

شاعر، تذکره نویس و مؤلف (قرن10و11)

بلیانی، خاندان

خاندانی از علما و عرفای فارس (قرن7و8)

بلیده

شهری در الجزایر در جنوب غربی شهر الجزیره

بُلَیطی --> بَلَطی، تاج الدین ابوالفتح عثمان بن عیسی