جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بلقین بن محمد --> حمّادیان

بلقینی

نسبت خاندانی از علما و قاضیان شافعی (قرن8و9) - عمر بن رسلان - محمد بن عمر - عبدالرحمان بن عمر - صالح بن عمر - محمد بن عبدالرحمان - قاسم بن عبدالرحمان - محمد بن محمد بن عبدالرحمان

بَلَک، نورالدوله بَلَک بن بهرام

از سرداران جنگجوی خاندان ارتقی(قرن5)

بِلکا

عنوانی برای فرمانروایان و سرداران ترک

بلکاتگین

نام دو تن از سرداران ترک در دوره سامانیان و غزنویان (قرن4و5)

بَلَک لَوَه

بندر کوچکی در جنوب غربی شبه جزیره کریمه

بُلکُوارا

یکی از کاخهایی که به فرمان متوکل، خلیفه عباسی بر کرانه شرقی رود دجله ساخته شد (قرن3)

بلّکین --> بلقین بن زیری

بلگراد

پایتخت و بزرگترین شهر یوگسلاوی

بلگرام

شهری قدیمی در اوتارپرادش هند و خاستگاه شماری از علمای اسلام

بلگرامی، سید علی بن سید زین الدین حسین

دانشمند هندی (قرن13و14)

بلگرامی، عبدالجلیل بن احمد

شاعر پارسیگوی هند (قرن12)

بلگرامی، عظمت الله --> بی خبر بلگرامی، عظمت الله

بلگرامی، غلامعلی --> آزاد بلگرامی، غلامعلی

بلگورود دنستروفسکی --> آق کرمان