جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بلغار- معدن --> توروس

بلغاری، حسن بن یونس

پزشک و داروشناس، استاد ابن بیطار و ابوالعباس نباتی (قرن6)

بلغاری نخجوانی، صلاح الدین حسن

از مشایخ صوفیه (قرن7)

بلغان خاتون

نام سه تن از همسران ایلخانان ایران (قرن7)

بلغراد --> بلگراد؛بلغرادجق

بلغرادجق

بلوگرادژیک امروزی، شهرکی در استان ودین در شمال غربی بلغارستان

بلغم --> اخلاط چهارگانه

بلفرج رونی --> ابوالفرج رونی

بلفقیه

خاندانی از سادات باعَلَوی تریم در حضر موت و از اعقاب محمدبن عبدالرحمان فقیه معروف به "اَسقَع" (قرن10و11)

بِلِّفیقی (بَلْفیقی)، ابوالبرکات

فقیه مالکی، قاضی و از مشاهیر حدیث و ادب و تصوف اندلس (قرن8)

بلقاء

نام کوه و استانی در کشور اردن

بلقرن

از معروفترین قبایل جبل عسیر در شبه جزیره عربستان

بلقیس

نام ملکه سبا در قرآن و آثار اسلامی

بَلْقین

نام یک یا چند قبیله عرب

بلقین بن زیری

بنیانگذار و سرسلسله زیریان (قرن4)