جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بلخی، سید اسماعیل

دانشمند، واعظ، ادیب و مبارز افغانی (قرن14)

بلخی، شقیق --> شقیق بلخی، ابوعلی

بلخی، علی بن احمد

منجم، مشهور به ابومعشر (قرن4)

بلخی، محمد بن فضل

از زاهدان و مشایخ صوفیه (قرن3و4)

بلخیه، مدرسه

از مدارس حنفی دمشق (قرن6)

بُلُد، چنگ-هسیانگ

نماینده خان بزرگ قوبیلای در دربار ایلخانان ایران (قرن7)

بلد، سوره

از سوره‌های قرآن

بَلَد، شهر

شهری در عراق

بُلدُر --> بوردور

بِلدرچین

کوچکترین پرنده از خانواده تزوریان

بُلدِرُف، الکساندر نیکلاویویچ

ایرانشناس برجسته روسیه (قرن13و14)

بلده --> نور (3)

بَلَدی --> ابوالبرکات هبة الله بن ملکا بغدادی

بَلَدیّه (1)

واژه ای در ترکی، عربی، فارسی و دیگر زبانهای سرزمینهای اسلامی برای تشکیلات نوین اداره شهر از نوع اروپایی آن، در مقابل شکلهای متقدم سازمان شهری در اسلام. - ترکیه - ممالک شرقی عربی - شمال آفریقا - ایران - هند - مالزی و سنگاپور - اندونزی

بلدیه (2)

عنوان کلی چند نشریه متعلق به بلدیه