جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بلاوات

دهکده‌ای نزدیک جنوب شرقی موصل

بلاول لاهوری

از مشایخ قادریه و از عالمان حنفی شبه قاره (قرن10و11)

بُلای

معرب پولی، نام قدیمی قلعه‌ای نظامی در جنوب اسپانیا

بِلباس

اتحادیه‌ای مرکب از چند طایفه بزرگ کرد در شمال غربی ایران و شمال شرقی عراق که حکام آن با نام موروثی "مَزین" شناخته می‌شوند.

بلبان --> بالابان

بُلبُل

پرنده‌ای معروف به خوشخوانی و تعشّق به گل - در ادبیات ترکی

بُلبل، اشرف دیری

شاعر فارسی گوی کشمیر (قرن12)

بلبل شاه کشمیری، سید شرف الدین

عارف و صوفی کشمیری (قرن8)

بَلبَن، غیاث الدین الغ خان

ممتازترین سلطان از سلسله سلاطین مملوک دهلی (قرن7)

بِلْبَیْس

شهری قدیمی در مصر، در شمال شرقی قاهره، بر ساحل شعبه‌ای از نیل

بلتستان

منطقه‌ای در کشمیر آزاد که در متون اسلامی به تبت خُرد معروف است.

بَلج بن بِشر بن عیاض قُشَیری

از سپهسالاران عرب و از فاتحان بلاد بربر (قرن2)

بلحاج --> بافضل حَضرمی

بلحارث --> بنی حارث

بَلخ

شهر مهم دوره باستان تا سده دوازدهم، و ولایت و شهری در شمال افغانستان. - جغرافیا - از ابتدای دوره اسلامی تا دوره مغول - از دوره مغول تا زمان حاضر - شهر جدید - ولایت جدید - آثار تاریخی بلخ