جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَلاّ، سیدی

عارف مراکشی (قرن12)

بلاء --> ابتلاء

بلاباذ --> بلاوات

بلاد ثلاثه --> ایّوب، محلّه؛بیگ اوغلو؛اُسکُدار

بَلادُر

نام گیاهی همیشه سبز از تیره سماقی‌ها، بومی مناطق حارّه

بلاد مغرب --> مغرب (1)

بلادی، عبدالله

عالم مبارز و از مراجع بوشهر (قرن14)

بلاذر --> بَلادُر

بلاذری، ابو الحسن احمد بن یحیی

کاتب، ادیب، راوی و از برجسته‌ترین تاریخنگاران اسلامی (قرن3)

بَلاساغون (بلاسَغون)

از پایتختهای خاقانهای ترک آسیای مرکزی (قرن1و2)

بلاسانی --> مجدالملک قمی

بلاسگان

جاینام فارسی به معنی سرزمین بلاس، منطقه‌ای تاریخی در کنار رودخانه‌های کُر و ارس - در دوره پیش از اسلام - در دوره اسلامی

بلاشجان --> بلاسگان

بلاشر، رژیس

خاورشناس و عربی‌دان فرانسوی (قرن13و14)

بَلاشگِرد

نام مکانهای مختلف منتسب به بلاش، از نامهای پارتی