جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بکری، ابن ابی السُرور

نام دو مورخ عرب از خاندانی نامی از مشایخ مصری طریقه بکریه (قرن11) - محمد بن ابی السرور بن محمد - محمد بن محمد بن ابی‌السرور

بکری، ابوالحسن احمد بن عبدالله

مؤلف و فقیه امامی (قرن1)

بکری، ابوالحسن صدیقی --> بکریه (2)

بکری، ابوعبید عبدالله بن عبدالعزیز

از بزرگترین جغرافیدانان و فضلای اندلسی (قرن5)

بکری، احمد بن عبدالله --> بکری، ابوالحسن احمد بن عبدالله

بکری، محمد توفیق

فقیه و شاعر مصری، از رهبران بکریه (قرن13و14)

بَکری، مصطفی بن کمال الدین

بنیانگذار فرقه بکریه در طریقت خلوتیه (قرن11و12)

بکری صدیقی --> بکریه (2)

بکریه (1)

فرقه‌ای کلامی، پیرو بَکر بن اخت عبدالواحد (قرن2)

بکریه (2)

عنوان کلی برای منتسبان به ابوبکربن ابی قُحافه

بکریه (3) --> شاذلیه

بکشلو --> افشار، ایل

بکوا

دشت و شهری در افغانستان

بَکُون، تل

محلی باستانی در 2/5 کیلومتری جنوب غربی تخت جمشید

بَکّه --> مکّه