جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بکتاش ولی

صوفی و مؤسس طریقت بکتاشیه (قرن7)

بکتاشیّه

طریقت پیروان حاجی بکتاش ولی که بالیم سلطان به اصول آن صورت ثابتی داد.

بَکتُغدی

حاجب و سالار غلامان سلطان محمود و مسعود غزنوی (قرن4و5)

بکتوزون

سپهسالار و حاجب منصور بن نوح سامانی (قرن4)

بَکّر

جزیره‌ای با قلعه‌ای نظامی واقع بر صخره‌ای آهکی در میان رود سند

بکر، کارل هاینریش

خاورشناس، و دولتمرد آلمانی، محقق تاریخ ادیان و اسلام (قرن13و14)

بکر بغدادی --> بَکر سوباشی

بَکر بن اُخت عبدالواحد --> بکریه (1)

بکر بن عبدالعزیز عجلی --> بنو دُلَف

بَکر بن عبدالله مُزَنی بصری

محدث و فقیه (قرن1)

بکر بن وائل

نام اتحادیه ای قدیمی متشکل از قبایل عرب مرکز، مشرق و پس آنها اعراب شمال جزیرة العرب

بَکر سوباشی

داروغه بغداد به هنگام فتح این شهر به دست شاه عباس اول صفوی (قرن11)

بکری --> بکریه (2)

بکری --> غزال، یحیی بن حَکَم

بکّری (بهکری)، شیخ فرید

دیوانی و تذکره‌نویس دربار بابریان (قرن11)