جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَقلیّه

نام گروهی از قرامطه در سواد کوفه (قرن4)

بَقَّم

چوب درختی هندی که در رنگرزی به کار می‌رود.

بُقُوم

قبیله ای در غرب عربستان که بر حسب روایات نسبتشان به "أزد" می‌رسد.

بَقی بن مَخْلَد

ابوعبدالحرمان، محدث و مفسر مشهور قُرطبی از خاندانی شاید اصلا عیسوی(قرن3)

بقیة الله

تعبیر قرآنی و نیز از القاب آخرین امام شیعه اثنی عشری

بقیع الغَرقَد

نخستین و کهنترین گورستان اسلامی مدینه

بَکْ --> بیگ و بیگم

بُکاء

حالتی نشان دهنده حزن، خوف، خضوع و ندامت انسان که در قرآن، روایات و سلوک عرفانی بر آن تأکید شده است.

بکّار --> بَکّر

بَکّار بن قتیبه

قاضی مصر، محدث و فقیه حنفی (قرن2و3)

البکّالی --> نوف البکّالی

بُکاوُل

چشنده غذا، مأمور تدارکات لشکر و صاحب منصبی نظامی

بکائون --> بُکاء

بکائیه --> قادریّه

بک باشی --> مین باشی