جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بقای سهارنپوری، شیخ محمد

شاعر، نویسنده و مورخ فارسی زبان شبه قاره، متخلص به "بقا" (قرن11)

بقایی بخارایی، محمد عارف

سخنور فارسیگوی، اهل بخارا (قرن10و11)

بقایی کرمانی، مظفر

سیاستمدار، وکیل مجلس و رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران (قرن14)

بقایی کرمانی، میرزاشهاب‌الدین --> بقایی کرمانی، مظفر

بَقباق، ابوالعباس فضل بن عبدالملک

راوی شیعی از اصحاب امام صادق (ع) (قرن2)

بُقچه

پارچه‌ای به شکل مربع یا مستطیل برای بستن لباس و جامه

بَقَر --> گاو

بقراط

نامدارترین پزشک روزگار باستان (قرن 5 ق.م)

بقره

نام دومین سوره قرآن کریم

بَقَری، شمس الدین ابوالاکرام محمد بن قاسم

شیخ القراء جامع ازهر و فقیه شافعی (قرن11)

بَقْط

اصطلاحی در جهان یونانی مآب که به پیمانهای ناظر به تعهدات دو جانبه و نیز پرداختهای وابسته به آن اطلاق می‌شد.

بقعه

عنوان نوعی بنای آرامگاهی یا جز آن - در لغت - تاریخچه

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مجموعه‌ای از آرامگاههای بزرگان، مشایخ و سلاطین صفوی و فضاهای آیینی و عبادی در اردبیل (قرن7و8)

بقلی --> بقّالی، ابوالفضل محمد بن ابوالقاسم

بَقْلی، روزبهان

عارف، دانشمند و سرسلسله روزبهانیان (قرن6و7)