جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بغیة الطلب

کتابی در جغرافیا و تاریخ حلب، نوشته کمال‌الدین عمر بن احمد مشهور به ابن عدیم (قرن6و7)

بُغیة الملتمس --> ضَبّی، احمد بن یحیی

بُغیة الوُعاة --> سیوطی، جلال الدین

بغیر --> شتر

بقا --> فنا و بقا

بقاءالله --> الباقی

بقّار --> صورتهای فلکی

بَقّار، حسن --> نقّار، حسن بن داود

بَقّاره

چادرنشینانی عرب زبان در سودان، ساکن سرزمینهای میان دریاچه چاد تا نیل سفید - تکمله

بِقاع

جلگه‌ای باریک و طویل میان جبل لبنان و جبل الشرقی - تکمله

بِقاعی، ابوالحسن ابراهیم بن عمر

ادیب، شاعر، مورخ و مفسر شافعی (قرن9)

بقّال

در لغت به معنی "خرده فروش سبزیجات"، و امروزه با معنای گسترده‌تری مرادف با "خواربار فروش" - تکمله

بقال بازی

نوعی نمایش سنتی و مردمی خنده دار و شادی‌آور ایرانی با مضمون انتقادی

بقّالی، ابوالفضل محمد بن ابوالقاسم

ادیب، فقیه و مفسر حنبلی (قرن6)

بقایا

در متون کهن و متاخر به معنای بدهی مالیاتی مردم و مترادف "باقی" و "بواقی"