جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بغستان --> بیستون

بغشور

شهری تاریخی در شمال هرات در خراسان قدیم

بُغشه --> بُقچه

بغض --> حبّ و بغض

بغطوری، مقرین بن محمد

مورخ و تذکره‌نویس اباضی (قرن6و7)

بغل (رأس البغل) --> بَدریّه (1)

بغلان

محلی در شمال شرقی افغانستان - در دوره کوشان - ولایت جدید - شهر جدید

بغله شهباء --> دُلدُل

بغلیّه --> بَدریّه (1)

بَغَوی، ابوالحسن علی بن عبدالعزیز

محدث و لغوی (قرن3)

بَغَوی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد

محدث بغدادی (قرن3و4)

بغَوی، احمد بن محمد --> نوری، ابوالحسین

بغوی، عبدالله بن محمد --> بَغَوی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد

بَغَوی فَرّاء، ابومحمد حسین بن مسعود

مفسر، محدث و فقیه شافعی (قرن5و6)

بَغْی

واژه‌ای قرآنی و فقهی به معانی ظلم، فساد، طلب و خواستن، فجور، حسد، کِبر، تطاول و تجاوز از حد یا حق