جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بغدادی، محمد بن سلیمان

صوفی ماتُریدی، شاگرد و مرید شیخ خالد نقشبندی (قرن12و13)

بغدادی، محمد بن عبدالباقی

ریاضیدان و فقیه حنبلی (قرن5و6)

بغدادی حائری، درویش علی بن حسین

عالم، ادیب، شاعر و مؤلف شیعی (قرن13)

بغدادی روحی --> روحی بغدادی

بغدادی کامل --> کاغذ/ کاغذ سازی

بغدادی ناقص --> کاغذ/ کاغذ سازی

بغدادی نقشبندی، داود بن سلیمان

ادیب، دانشمند و متصوف (قرن13)

بغدادیون --> بغداد، مکتب

بغدادیه --> عجیبة البغدادیه

بُغدان

نام ترکی مولداوی که به نام بنیانگذار آن، چنین خوانده شده است.

بُغدو، فخرالدین بن علی

جانورشناس ترک، اهل حلّه (قرن7)

بَغَر --> شتر

بُغراج

نام سرزمین و قبیله‌ای ترک و زیدی مذهب

بغراخان --> ایلک خانیان

بَغراس

یا پَگرای باستانی، قرارگاهی مهم مشرف بر انتهای گردنه بَیلان در سوریه