جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بغداد، مکتب

نهضت مهمی در سبک نگارگری نسخه های خطی اسلامی که در اواخر قرن ششم به وجود آمد. برای مکاتب کلامی و ادبی بغداد رجوع شود به معتزله؛ نحو

بغداد خاتون

دختر امیرالامراء امیرچوپان و خواهرزاده ابوسعید ایلخانی (قرن8)

بغدادی --> بزّاز بغدادی (2)

بغدادی، ابوالبرکات --> ابوالبرکات هبة الله بن ملکا بغدادی

بغدادی، ابومحمد رُوَیم بن احمد --> رُوَیم بغدادی، ابومحمد

بغدادی، اسماعیل پاشا بن محمد امین

کتابشناس و زندگینامه‌نویس مشهور عثمانی (قرن13و14)

بغدادی، بهاءالدین --> بهاءالدّین بغدادی، محمد بن مؤیّد

بغدادی، جنید (ابوالقاسم) --> جنید بغدادی، ابوالقاسم

بغدادی، خطیب --> خطیب بغدادی، احمد بن ابی طالب

بغدادی، سندی بن ربیع --> سندی بن ربیع

بغدادی، شُکر بن احمد

عالم، فقیه، متکلم و ادیب شیعی (قرن13و14)

بغدادی، عبدالقاهر

فقیه شافعی، متکلم اشعری و ریاضیدان (قرن4و5) - شرح حال و آثار - عقاید - آثار ریاضی

بغدادی، عبداللطیف بن یوسف --> عبداللطیف بغدادی

بغدادی، علی بن انجب --> ابن ساعی، علی بن انجب

بغدادی، مجدالدین

از عرفای اواسط قرن ششم و اوایل قرن هفتم، مرید و جانشین شیخ نجم‌الدین کبری (قرن6و7)