جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابان بن عبدالحمید لاحقی

شاعر عرب ایرانی تبار عهد عباسی (قرن2)

اَبان بن عثمان

پسر عثمان، خلیفه سوّم، و از حکام اموی (قرن1)

ابان بن عثمان (بجلی)

راوی مشهور امامی و از اصحاب اجماع (قرن2)

اَبان بن وَلید

ابن مالک بن ابی خُشَینه بَجَلی زیدی از کارگزاران عصر اموی (قرن1و2)

الابانة عن اصول الدیانة

کتابی کلامی تألیف ابوالحسن اشعری (قرن 3 - 4)

ابتریه --> بُتریه

ابتلاء

مفهوم قرآنی، اخلاقی، روایی و کلامی و عرفانی

ابتهاج

اصطلاح عرفانی

ابجد

لفظ اول از حروف صامت الفبای عربی

ابجدی، میر محمد اسماعیل خان

شاعر فارسی گو و اردو زبان هندی (قرن12)

ابخاز

جمهوری خودمختاری در غرب قفقاز، در منابع متقدم اسلامی به گرجستان و اهالی آن اطلاق می شده است. - ابخازی، زبان: از زبانهای شمال غرب قفقاز

اِبداع

اصطلاح فلسفی ـ کلامی به معنی پدید آوردن چیزی از هیچ است.

اَبدال

اصطلاح عرفانی که بر جمعی از بندگان خاص خدا اطلاق می شود.

ابدالان

گروهی از عارفان آناتولی دوره عثمانی

ابدال بیگ

از صوفیان هفتگانه که صفویان را در رسیدن به پادشاهی یاری رساندند (قرن9و10).