جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بطلمیوس

اخترشناس، ریاضیدان و جغرافیدان نامدار حوزه علمی اسکندریه (قرن2م)

بطلمیوس ثانی --> ابن هیثم، حسن بن حسن

بطلیس --> بدلیس

بطلیموس --> بطلمیوس

بَطَلیَوس

امروزه شهری با حصن و بارو، و مرکز ایالتی به همین نام در اسپانیا

بَطَلیَوسی، ابوایوب سلیمان بن محمد

معروف به ابن بطّال، فقیه، ادیب و شاعر مالکی (قرن4)

بَطَلیَوسی، ابوبکر عاصم بن ایّوب

ادیب، لغوی و نحوی اندلسی (قرن5)

بَطَلیَوسی، ابومحمد عبدالله بن محمد

ادیب، نحوی، فیلسوف و فقیه مالکی اندلسی، مشهور به "ابن السید"(قرن5و6)

بطمان

شهر و مرکز استانی در جنوب شرقی آناطولی

بطن المحسر --> عرفات

بُطنان

وادی یا دره‌ای در سی کیلومتری مشرق حلب

بَطنینی، محمد بن یحیی

فقیه و محدث شافعی (قرن11)

بطیحه

زمینهای پست و مرتع مانند باتلاقی که به نحوی کم و بیش مرتب در معرض طغیان آب قرار داشته باشد.

بطین --> ماه (1)؛صورتهای فلکی

بُعاث

نام جایی در جنوب شرقی مدینه، و نام جنگی که پیش از اسلام در آن محل روی داده است.