جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بشّار بن بُرد، ابومعاذ

شاعر نابینا و بلندآوازه عرب زبان عراقی (قرن2)

البشارة --> فتح نامه

بَشّار شَعیری، ابواسماعیل

از غالیان شیعی (قرن2)

بشار طخارستانی --> بشّار بن بُرد، ابومعاذ

بشّار مرغزی

شاعر ایرانی (قرن چهارم)

بِشارین

قبیله‌ای صحرانشین از قبایل بِجَه

بِشاکرد --> بَشاگِرد

بَشاگِرد

دهستان کوهستانی در مشرق میناب و شمال جاسک -تکمله

بشاگردی --> بشکَردی

بِشام --> بَلَسان

بشبالق

شهری در ترکستان شرقی

بشبیشی، احمد بن عبداللطیف

عالم و استاد شافعی دانشگاه الازهر مصر (قرن11)

بشجرت --> باشقیر

بِشْر

ناحیه ای در شرق سوریه و محل وقوع جنگی میان سُلیم و تَغلِب، دو قبیله عرب (قرن1)

بَشَرّاء/ بشرّی

از قدیمی‌ترین دهکده‌های شمال لبنان