جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بسطام بن مصقله

از رجال سیاسی و نظامی عرب (قرن1)

بسطامی، ابومحمد بایزید --> بایزید بسطامی، طیفور بن عیسی؛بایزید بسطامی، ابومحمد علی بن عنایت الله

بسطامی، بایزید --> بایزید بسطامی، طیفور بن عیسی

بسطامی، خاندان

گروهی از محدثان و قاضیان شافعی نیشابور (قرن4-6)

بسطامی، عبدالرحمان بن محمد

دانشمند و مؤلف در زمینه تاریخ، تصوف، ترسل، داروشناسی و پزشکی و علوم دینی (قرن9)

بسطامی، علاءالدین --> مصنفک، علاءالدین علی

بسطامی، علی بن طیفور

مورخ و ادیب دربار سلطان عبدالله قطب شاه و جانشین او سلطان ابوالحسن (قرن11)

بسطامی، علی بن محمد --> مصنفک، علاءالدین علی

بسطامی، عمر بن محمد

محدث، مفسر، ادیب، کاتب، فقیه و مفتی شافعی بلخ (قرن6)

بسطامی، هدایت الله بن عبدالله

فقیه، عالم و مؤلف امامی (قرن13)

بسطامیه --> شَطّاریه

بسطه

شهری قدیمی در ایالت غرناطه در بخش خودمختار اندلس

بَسفایِج

نامی مشترک برای انواع سرخسهای جنس پلیپودیوم

بسفر، تنگه --> بوسفور (بسفر)، تنگه

بِسْکْرَه

ولایت، مرکز ولایت و شهری در شمال شرقی الجزایر در حاشیه شمالی صحرا