جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آئینه سکندری

کتابی تاریخی به زبان فارسی نوشته میرزا آقاخان کرمانی (قرن13و14)

آیینه کاری

نوعی تزیین داخلی ساختمان، با چسباندن قطعه‌های کوچک آینه به شکل‌های هندسی و گل و بته‌های مختلف.

اِبّ

مرکز قضایی به همین نام در سنجاق تغِز در یمن

اُب

از مهمترین رودهای سیبری در آثار سیاحان و جغرافیدانان مسلمان

ابابیل

تعبیری قرآنی برای پرندگانی که سپاه ابرهه را نابود کردند.

اِباحه

اصطلاح فقهی به معنی اجازه دادن و در شریعت اسلام از احکام پنجگانه است.

اباحیه

اصطلاحی برای بعضی از غُلاة شیعه و گروههای صوفیه

اِبادان

شهری در غرب نیجریه

اِباضیّه

از شاخه های خوارج و ماندگارترین آنها که امروزه در بخشهایی از جهان اسلام پراکنده اند. - گروههای اباضی خارج از بصره - عقاید - فرقه های اباضی - بخش فقهی

اَباظه، عزیز بن محمد

نمایشنامه نویس، شاعر و حقوقدان مصری (قرن14)

اَباقا خان

پسر هلاکو دومین ایلخان مغول حاکم بر ایران(قرن7)

اَبانِ احمر، ابوعبدالله ابان بن عثمان --> ابان بن عثمان (بجلی)

ابان بن ابی عیّاش

کنیه اش ابواسماعیل، محدث شیعی اهل بصره (قرن 2)

ابان بن تغلب

از فقها و رجال حدیث و شاگرد امام باقر و امام صادق (ع) ( قرن2)

ابان بن سعید

صحابی پیامبر، عامل پیامبر(ص) در بحرین، و از کاتبان وحی ( قرن 1 )