جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بساط --> فرش

بساطی، محمّد بن احمد

فقیه، ادیب و فاضل مالکی (قرن8و9)

بساطی سمرقندی، سراج الدّین

شاعر ایرانی، شاگرد عصمت بخارایی (قرن8و9)

بسّام کُرد

از نخستین شاعران زبان فارسی دری (قرن3)

بسّامی --> ابن بسّام، علی بن محمد

بسباس --> رازیانه

بُست

کاوشگاه باستان‌شناسی و شهری در نزدیکی ملتقای رودهای هیرمند و ارغنداب در جنوب غربی افغانستان امروزی - کاوشگاه باستانشناسی - بست جدید

بَست --> بَست و بست نشینی

بُستان --> باغ

بستان

شهرستانی در مغرب استان خوزستان

بستان آباد

شهرستان و شهری در استان آذربایجان شرقی

بستان افروز

نامی مهجور برای گیاهان زینتی و در قدیم دارویی از خانواده تاج خروسیان

بستان السیاحه

کتابی از حاج زین‌العابدین شیروانی مشتمل بر اطلاعات بسیار و متنوع جغرافیایی، تاریخی، آرا و عقاید فرقه‌های گوناگون مذهبی و نحله‌های فکری (قرن13)

بُستانجی

عنوان باغبانها، جالیزبانها و خدمه قایقها و قایقخانه‌ دربار سلاطین در تشکیلات عثمانی

بستانزاده

خاندانی از علمای عثمانی (قرن10و11) - مصطفی افندی - محمد افندی - مصطفی - یحیی