جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آینه / آیینه

وسیله‌ای که به علت صافی و بازتاب بالا، تصویر اجسام را نشان می‌دهد؛ سطحی منعکس کننده نور - تاریخچه ساخت و انواع

آینه های سوزان

ابزار نوری برای متمرکز کردن نور خورشید

آیواز

عنوانی برای پیشخدمتان خانه های اعیانی قدیمی در عثمانی

آیه (1)

اجزاء سوره های قرآن

آیه (2)

به معنای نشانه که در قرآن مصادیقی برای آن ذکر شده است.

آیه مودت --> مودت، آیه

آیه نبأ --> خبر واحد

آیه نفر --> خبر واحد

آیه نور --> نور، سوره

آیین اسکندری --> عبدی شیرازی، زین العابدین علی

آئین اکبری

کتابى‌ در دانشهای‌ گوناگون‌ اجتماعى‌، ادبى‌، تاریخى‌، اقتصادی‌ و جغرافیایى‌ به‌ زبان‌ فارسى‌، نوشته شیخ‌ ابوالفضل‌ علامى (قرن10و11)

آیین دادرسی

مجموعه قوانین و مقررات در رسیدگی به دعاوی

آیین عالمشاهی

یا "شاه عالم نامه"، تاریخی به زبان فارسی شامل بخشی از وقایع تاریخ هند در قرن 12 هجری، تألیف‌ غلام‌ على‌ خان‌ (قرن12)

آیین نامه

"کتاب الرسوم"، عنوانی برای نوعی از کتب و رسالات در دوران اسلامی و پیش از آن

آیینه اسکندری --> امیرخسرو دهلوی