جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَروچی، حسن بن نوح --> بهروچی، حسن بن نوح

بَروده

شهری در مشرق بخش مرکزی ایالت گجرات و مغرب قسمت مرکزی هند

بُرُوسوَی، یعقوب بن علی

فقیه، ادیب، مدرّس و قاضی حنفی بروسه، از شارحان گلستان سعدی (قرن10)

بروسه --> بورسه

بروسه لی، محمد طاهر

شرح حال نویس و کتابنامه نگار ترک (قرن13و14)

بروص --> بهروچ

بروکلمان، کارل

خاورشناس مشهور آلمانی، استاد زبانهای سامی و مؤلف تاریخ ادب عرب (قرن13و14)

برومند، نورعلی

استاد موسیقی و نوازنده چیره‌دست انواع سازهای سنتی ایرانی (قرن14)

برون سلطان تکلّو --> تَکَلو

برونشویگ، روبر

خاورشناس و مورخ فرانسوی (قرن13)

برونِی

کشور اسلامی سلطان نشین مشروطه در آسیای جنوب شرقی

بَرَوَه

شهری ساحلی در سومالی

بروی، ابومنصور

فقیه شافعی و عالم در کلام و جدل (قرن6)

برهان

اصطلاحی در منطق و فلسفه، یکی از صناعات خمس و قیاسی از مقدمات یقینی برای تحصیل نتیجه ای یقینی.

برهان، آل --> آل برهان