جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَروج --> بهروچ

بروجرد

شهرستان و شهری در استان لرستان

بروجردی، اسدالله بن عبدالله

از مجتهدان بزرگ امامیه (قرن13)

بروجردی، حاج آقاحسین طباطبایی

بزرگترین مرجع تقلید جهان تشیع در عصر خود (قرن14)

بروجردی، حسین بن محمد رضا

از علمای امامیه و صاحب منظومه‌ای در رجال (قرن13)

بروجردی، رحیم

از فقها و پیشوایان مذهبی مشهد (قرن13و14)

بروجردی، ریحان الله --> کشفی

بروجردی، عبدالله بن عبدالباقی

معروف به آخوند ملاعبدالله، فقیه (قرن13و14)

بروجردی، علی اصغر

از علما و نویسندگان امامیه (قرن13)

بروجردی، علی اکبر

روحانی، سیاستمدار و از نزدیکان شیخ فضل‌الله نوری (قرن13و14)

بروجردیها، خانه

مجموعه ساختمانی زیبا و باشکوه در جنوب شرقی شهر کاشان

بروجن

شهرستان و شهری در استان چهارمحال و بختیاری

بَروجی، صبغة الله

شیخ طریقت عشقیه شطاریه در شبه قاره (قرن10و11)

بروجیه، مدرسه

بنایی متعلق به قرن 8 در سیواس

بروچ --> بهروچ