جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برقی، ابوجعفراحمد بن محمد

محدّث، مورخ و مؤلف امامی (قرن3)

برقی، ابوعبدالله محمد بن خالد

از راویان و مؤلفان امامی (قرن2و3)

برقی، اسماعیل بن احمد

ادیب، شاعر و مؤلف عربی زبان (قرن5)

بَرَقی، خواجه عبدالله

از عرفای بخارا (قرن6)

بَرَکْ

نوعی پارچه دستباف محکم و بادوام عموماً از کرک بز یا پشم شتر

برکات

نام چهار تن از شریف های مکه

برکات --> جامَگی

برکات حِمیَری

از ائمه اباضی عمان (قرن10)

برکت

در اصل به معنای ثبات و دوام یا رشد و فزونی و در قرآن به معنای قراوانیِ همراه با میمنت و بالندگی و افزونی خیر و خوبی

برکت الله بلگرامی

عارف و شاعر فارسی زبان شبه قاره هند (قرن11و12)

برکت بن مقلد --> بنی عُقَیل

برکشلی، مهدی

محقق در موسیقی نظری و مبانی فیزیکی آن (قرن14)

بُرَک صَریمی، حجّاج بن عبدالله

از خوارج و مأمور قتل معاویه همزمان با قتل حضرت علی (ع) (قرن1)

برکو

نام محلی رشته نخلستانهایی در شمال آفریقا که تا دریاچه چاد امتداد دارد.

برکودکیه --> برکوکیه