جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برغوس --> لوله بورغاز

برف

بخار آب منجمد شده در هوا که به شکل دانه‌های نرم سفید از آسمان فرو می‌ریزد، نیز توده ای از آنها بر زمین. - واژگان - برف در ایران و افغانستان

برق --> جراید

برق (1)

از آثار عُلوی که از قدیم در متون فلسفی، بحث طبیعیات، در تبیین آن مطالبی آمده است.

برق (2)

تاریخچه برق در ایران

برقانی، ابوبکر احمد بن محمد

محدث، نحوی، و فقیه مکتب شافعی (قرن4و5)

بُرقُع

قصر برقع، خرابه‌ای در شمال اردن بر سر راه مَفرَق به بغداد

بُرْقَع

روبند زنان

برقعید

یکی از چند شهر کوچک حاشیه راه اصلی نصیبین به موصل در ایالت جزیره در عهد عباسی.

بُرُقْلُس

فیلسوف نوافلاطونی یونان متأخر و نویسنده آثار فلسفی (قرن 5)که فلسفه فلوطین و اتباع او از جمله از طریق آثار وی در فلسفه اسلامی و فلسفه مدرسی تاثیر کرده است.

برق و بارقه

از اصطلاحات فلسفه و عرفان اسلامی به معنای اولین لامع از لوامع نوری که بر عبد پدیدار می‌شود.

برقوق، ملک ظاهر سیف الدین

از ممالیک مصر (قرن8)

برقوقی، عبدالرحمان بن عبدالرحمان

ادیب، مورخ و روزنامه‌نگار مصری (قرن14)

بَرقوقیّه

مدرسه و خانقاهی در قاهره متعلق به قرن 8

بَرْقَه

نامی که نویسندگان عرب به شهر مَرج کنونی و نیز ناحیه‌ای که این شهر در آن قرار دارد، یعنی سیرنائیک، داده‌اند.