جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُرزُلی، ابوالقاسم بن احمد

نویسنده و فقیه مالکی و مدرس فقه در تونس (قرن8و9)

برزن

اصطلاحی به معنای قسمتی از یک شهر، محله، خیابان یا کوچه

برزنجی، سادات

خاندان کرد از شیوخ طریقت نوربخشیه و قادریه در سلیمانیه

برزنجی، محمود

رئیس خاندان برزنجی، حکمدار سلیمانیه و رهبر مبارزات استقلال طلبانه کردها در 1298-1309ش (قرن14)

برزنجی مدنی

عنوان شماری از مفتیان و مؤلفان شافعی مدینه از قرن 11 تا قرن 14ق.که نسبتشان به سادات برزنجی می‌رسد.

برزند

دهستان و شهری تاریخی در شهر اردبیل

برزو --> بَرزونامه

بَرزونامه

منظومه ای حماسی درباره هنرنماییها و ماجراهای برزو پهلوان افسانه‌ای فرزند سهراب

بُرزویه

از پزشکان عصر خسرو انوشیروان و بانی ترجمه پنجه تنتره از سنسکریت به پهلوی (قرن1)

بَرزویه

نام عربی قلعه‌ای در سوریه

بِرِزین، ایلیا نیکولایویچ

خاورشناس روس، استاد زبانهای عربی، ترکی و فارسی (قرن13)

بِرْس

یا بِرسِ نمرود، ویرانه‌ای در 14 کیلومتری جنوب غربی شهر حلّه در کرانه رود فرات

بَرساوُش

از صورتهای فلکی نیمکره شمالی

بَرْسبای، ملک اشرف

از ممالیک مصر (قرن9)

برسخان

یا برسغان، محلی در آسیای مرکزی در کرانه‌های جنوبی دریاچه ایسیق‌گول، و در منابع قدیم اسلامی نام طایفه‌ای ترک که در این محل می زیستند.