جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آیة الکُرسی

آیه ای از سوره بقره

آیت الله

از عناوین رایج برای علمای دینی

آیة الله زاده خراسانی، میرزا مهدی --> خراسانی، آخوند ملا محمد کاظم

آیتماتوف، چنگیز

ادیب و نویسنده قرقیز (قرن 15)

آیتی، محمد ابراهیم

نویسنده، مترجم و محقق تاریخ اسلام (قرن14)

آیتی یزدی، عبدالحسین

شاعر،ادیب و روزنامه نگار ایرانی (قرن13و14)

آیدوغموش

رودی در آذربایجان شرقی،از شاخابهای قزل اوزن

آیدین

شهری در جنوب غربی ترکیه و مرکز ولایتی به همین نام

آیدین اوغوللری

سلسله ای ترکمن حاکم بر ولایت آیدین در جنوب غربی ترکیه (قرن8و9)

آیِرُم، محمدحسین خان

فرمانده نظامی و رئیس پلیس زمان رضاشاه (قرن13)

آیرونساید، ویلیام ادموند --> کودتای سوم اسفند

آیریملو

طایفه ای ترک در آذربایجان غربی

آیسسکو --> سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی

آیلرس، ویلهلم

زبان شناس آلمانی، متخصص زبانها و لهجه های ایرانی (قرن13و14)

آینده، مجله

مجله ای با مضامین اجتماعی و سیاسی که از 1304ش. به سردبیری محمود افشار انتشار یافت.