جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَرتَنگ --> بدخشان

برتنگی

یکی از زبانهای گروه شغنی یا شغنی-روشانی ایرانی شرقی پامیر

بُرج

بنای بلند و باریک استوانه‌ای یا چند پهلو که بیشتر برای دیده‌بانی و دفاع - جدا یا پیوسته به دیوار و باروری شهر- ساخته شود. - در لغت - در معماری - معماری نظامی در غرب اسلامی - معماری نظامی در هند - معماری نظامی در ایران - در نجوم

برج البَراجِنه

شهرکی در جنوب شرقی بیروت

برج الشهدا

از برجهای شهر کهن مارده در اندلس

بُرجان --> گرجستان، مسلمانان

برجانیّه --> ابن بَرَّجان، عبدالسلام بن عبدالرحمان

برج بن مُسهِر طائی

از قبیله طی و از شاعران مخضرم که در دوره جاهلی و اسلام می‌زیسته و بعدها به خوارج پیوسته، و از شاعران مشهور آن گروه بوده است.

برج کلاه فرنگی کاخ سلطنت آباد --> کلاه فرنگی؛سلطنت آباد

بُرْجُلانی، ابوجعفر محمد بن حسین

معروف به ابوالشیخ، صوفی، زاهد و محدث (قرن2و3)

بَرجَوان، ابوالفتوح

غلامی که در خلافت الحاکم مدتی حکمران مصر بود (قرن4)

برجی، ممالیک --> ممالیک (2)

برجیس --> جراید

بُرجیّه

دومین هنگ مهم بعد از بحریّه در تاریخ سلطنت ممالیک

برخوار و میمه

شهرستانی در مرکز و مغرب استان اصفهان مشتمل بر دو بخش برخوار مرکزی و میمه