جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

برادوستی، فرهنگ

قدیمی ترین فرهنگ پارینه سنگی جدید در کوهپایه های زاگرس

بَرّادی، ابوالفضل بن ابراهیم

دانشمندی از فرقه اباضیه و اهل افریقای شمالی (قرن8)

بَراذعی، خلف بن قاسم

فقیه و مؤلف مالکی (قرن4)

بِرار

منطقه ای قدیمی در ایالت مهاراشترا، در مغرب هندوستان

بُرازجان

شهری در دهستان ارم، بخش حومه (مرکزی)، در مرکز شهرستان دشتستان، استان بوشهر

برازجانی، شیخ محمدحسین

روحانی مبارز و متحد رئیس علی دلواری تنگستانی در نبرد با انگلیسها (قرن13و14)

بَرّاض بن قیس

دلاور و عیار عرب جاهلی و‌ آتش افروز جنگ فجار

براطیل --> ممالیک (2)

براعت استهلال

یکی از صنایع معنوی علم بدیع

براعت تخلّص --> تخلّص

براق

مرکب پیامبر اسلام در سفر شبانه آن حضرت از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که در سوره اسراء به آن اشاره شده است.

بُراق، آل -->

بَراق بابا

درویش ترکمن آناطولیایی (قرن7و8)

براق حاجب

نخستین امیر از قتلغ خانیان کرمان (قرن7)

براق خان

از فرمانروایان خانات جغتای (قرن7)