جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَراء بن مَعْرور بن صَخر

صحابی پیامبر اکرم (ص)

بُرء السّاعَة

رساله کوتاهی تألیف محمدبن زکریای رازی به عربی، که در آن، درمان نسبتاً سریع شماری از بیماریها را به اختصار ذکر کرده است.

بَرابْرَه

مسلمانانی که به زبان نوبه ای سخن می گویند و در ساحل نیل، میان اولین و سومین آبشار، زندگی می کنند.

برابری

نظریه ای بر پایه اعتقاد به همانند بودن انسانها از جنبه وجودی و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان با آنها

برات (1)

ولایت و شهری در آلبانی

برات (2)

در اصطلاح دیوانی عثمانی گونه ای فرمان از جانب سلطان

برات (3)

سند پرداخت تعهدات مالی افراد به دیوان

برات، شب

شب پانزدهم و به قولی چهاردهم ماه شعبان

برات تیمار --> برات (2)

برات شریف --> برات (2)

بَراثا

محله و مسجدی در مغرب بغداد

برادران شرلی --> شرلی

برادری

پیوند نسبی میان دو تن، اعم از زن و مرد، که توسعاً به پیوند دینی و عاطفی نیز دلالت می کند.

برادعی، یعقوب --> یعقوب برادعی

برادوست، دهستان

بخش صومای برادوست، در مغرب شهرستان ارومیه، در استان آذربایجان غربی