جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بَدیلی، شیخ احمد

از مشایخ صوفیه سبزوار (قرن6)

بُدین

هسته بخشی از بوداپست کنونی در ساحل راست رودخانه دانوب

بدیهه

گفتن سخن یا شعری بدون تفکر و آمادگی قبلی

بدیهیّات

از اصطلاحات منطق صوری و فلسفه

بدیهی سجاوندی --> سجاوندی، مجدالدین احمد

بَذّ

نام تاریخی منطقه، کوهستان، شهر (یا دو شهر) و قلعه ای در آذربایجان شرقی

بَذَخشان --> بدخشان

بَذْل الکبری

"راویه" و خواننده اوایل دوران عباسی (قرن3)

بذندون --> بُزَنطی

البَرّ

از اسماء الحسنی

بِرّ

واژه ای قرآنی و حدیثی

بر --> بیابان (1)

بَراآن

دهستان و بخش حومه (مرکزی) در مرکز و جنوب شرقی شهرستان اصفهان

بَراء بن عازب

صحابی محدث از تیره خزرج

براء بن مالک

از صحابه و سلحشوران صدر اسلام