جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدیع جوینی --> کاتب جوینی

بدیع زاده، سید جواد

خواننده، آهنگساز و ترانه سرای ایرانی (قرن13و14)

بدیع کاتب جوینی --> کاتب جوینی

بدیع گورکان --> بدیع الزمان تیموری

بدیعی، حبیب الله

موسیقیدان ایرانی (قرن14)

بدیعی اندجانی --> بدیعی سمرقندی، مولانا یوسف

بدیعی بلخی --> بدیع بلخی، ابومحمد بدیع بن محمد

بدیعی سمرقندی، مولانا یوسف

ادیب و سخنور اندجانی (قرن9)

بدیعی گورکان --> بدیع الزمان تیموری

بدیعیه

قصیده ای که هر بیت یا هر دو بیت آن دارای یک صنعت بدیعی، و کل آن حاوی همه یا عمده صنایع باشد به نحوی که بیت بدون صنعت در آن یافت نشود.

بدیعیه (بدیعه)، مدرسه

از مدارس هرات در قرن نهم

بَدیغورَس

شکل معرب نام حکیمی مجهول الهُویّه

بدیل --> اَبدال

بُدَیل بن وَرقاء

صحابه پیامبر (ص)

بدیلی --> سجاوندی، مجدالدین احمد