جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدل نقدی --> بَدَل (1)

بدلیس

ولایت و شهری در قسمت شرقی آناطولی در مشرق ترکیه

بدلیسی، ادریس

مورخ عثمانی (قرن9و10)

بدلیسی، شرف الدین

معروف به شرفخان، دولتمرد و مورخ کرد (قرن10و11)

بِدْلیسی، شیخ عمار

از مشایخ سلسله سهروردیه (قرن6)

بُدْن (بُدنِه) --> شتر

بدندون --> بُزَنطی

بدو --> بَدْوی، عرب

بُدّوح

کلمه ساختگی طلسمی که از عناصر (حروف ابجد) درون خانه های مربع سحری سه در سه ساخته شده است.

بُدُّو صلاح --> بیع؛زکات

بدوی، احمد بن علی

بنیانگذار فرقه احمدیه در مصر (قرن6و7)

بدوی، شیخ علی

خوشنویس معروف مصری (قرن12و13)

بَدْوی، عرب

گروهی چوپان بادیه نشین و پرورش دهنده شتر با زبان و نژاد و فرهنگ عربی در شبه جزیره عربستان - بدوی، عرب - عصر جاهلی و مقارن ظهور اسلام - اعراب بدوی در عصر حاضر

بدویه --> بدوی، احمد بن علی

بُدْهَن --> شَطّاریه