جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بدخشی، ملاشاه --> بدخشی، شاه محمد

بدخشی اشکمیشی --> بدخشی سمرقندی

بدخشی سمرقندی

شاعر سمرقندی (قرن9)

بدر (1) (اصطلاح نجومی) --> ماه (1)

بدر (2)

محل وقوع و نام نخستین غزوه مهم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نیز نام دو غزوه دیگر

بدر (3) --> چهارگاه

ارجاع، حذف می‌شود. در مقاله چهارگاه نیامده است.

بدر(پیر)، شیخ بدرالدین

از اولیای سلسه جنیدیّه (قرن9)

بَدِر، احمد

دولتمرد عصر قاجار (قرن13و14)

بَدِر، محمود

دولتمرد عصر پهلوی

بدرالجمالی

فرمانده کل قوا و وزیر فاطمیان (قرن5)

بَدرالحمامی، بدر بن عبدالله

از سرداران ترک نژاد طولونیان و عباسیان (قرن4)

بدرالدوله سلیمان بن عبدالجبار --> اَرْتُقیان

بدرالدین اسحاق بخاری دهلوی

از عرفای شبه قاره (قرن7)

بدرالدین بن قاضی سماونه

فقیه و صوفی عهد عثمانی (قرن8)

بدرالدین پهلواروی

از مشایخ طریقه قادریه هند (قرن14)