جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بخاری، محمد بن محمد

مفسر، محدث و فقیه حنفی مذهب بخارایی (قرن7)

بخاری، ناصر --> ناصر بخاری

بخاری نقشبندی، امیر احمد

از صوفیان مؤثر در تأسیس طریقه نقشبندیه در عثمانی (قرن9و10)

بخّاریه --> جلال الدین حسین بخاری

ارجاع حذف می‌شود. در جلال الدین حسین بخاری نیامده است.

بخت

1) در لغت 2) مفهوم 3) در ادبیات فارسی

بختاورخان، محمد

محرم و ندیم خاص اورنگ زیب عالمگیر (قرن11)

بخت خان

فرمانده نیروهای آزادیخواه در قیام نظامی هند معروف به "شورش نظامی بزرگ"(قرن13)

بَختَک

موجود مادینه موهوم و مهیب که شبها بر برخی خفتگان سنگینی می کند.

بختگان

دریاچه ای در استان فارس

بُختُنَصَّر

پادشاه بابل، ویران کننده بیت المقدس و اسیر سازنده قوم یهود

بخت و اتفاق

مبحثی در فلسفه اسلامی که در طبیعیات پس از بحث درباره علل، بویژه علت فاعلی و علت غایی، آورده می شود.

بُخْتی --> شتر

بختی، خاندان --> بختی، طایفه

بختی، طایفه

از طوایف قدیمی کرد

بختیار، ابوحَرب

از فرمانروایان ناحیه تاریخی قومس (قرن4و5)