جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل

از نامبردارترین محدثان اهل سنت و نویسنده اثر مهم حدیثی الجامع الصحیح (قرن3)

بخاری، احمد بن فضل مسّاح --> ترازو

بخاری، باقر بن عثمان --> باقر بن عثمان بخاری اوچی

بخاری، برهان الدین --> برهان الدین بخاری مرغینانی

بخاری، بهرام سقّا --> بهرام سقّای بخاری

بخاری، جلال الدین --> جلال الدین حسین بخاری

بخاری، شرف الدین --> نام حق

بخاری، عبدالعزیز بن احمد --> عبدالعزیز بخاری

بخاری، عبدالکریم --> عبدالکریم بخاری

بخاری، عطاءالله شاه --> عطاءالله شاه

بخاری، علاءالدین ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمان

فقیه اصولی و متکلم حنفی، مفسر، واعظ و مفتی بخارا (قرن5و6)

بخاری، علاءالدین محمد بن محمد

مؤسس طریقه صوفیانه نقشبندیه (قرن9)

بخاری، علیشاه بن محمد --> علیشاه بخاری

بخاری، محمد بن عبدالباقی

مؤلف عربی نویس و خطیب حنفی مذهب (قرن10)

بخاری، محمد بن مبارکشاه

فیلسوف بخارایی (قرن8)