جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بحر فارس

نام قدیم دریاهای جنوب ایران

بحرق، جمال الدین محمد بن عمر

عالم و صوفی عربستان جنوبی (قرن9و10)

بحرقزوین --> خزر، دریا

بحرقسطنطنیه --> مرمره، دریا

بحرقلزم --> بحراحمر (1)

بحر گیلان --> خزر، دریا

بحر لوط

نام جدیدتر بحر المیت

بحر مایطس --> آزوف، دریا

بحرمواج

تفسیر فارسی قرآن، نوشته شهاب الدین دولت آبادی

بحرنازک --> بحر

بحرنور --> بحر

بحری، محمود بن باقرقادری

صوفی و شاعر شبه قاره (قرن11و12)

بحرین (1)

اصطلاحی قرآنی

بحرین (2)

مجمع الجزایر و کشوری در جنوب خلیج فارس؛ ناحیه قدیمی در سواحل شمالی و غربی و جنوبی خلیج فارس

بحرینی، سیدعلی اکبر

از روحانیون و وعاظ متنفذ دربار مظفرالدین شاه قاجار (قرن14)