جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بحرانی، علی بن عبدالله

از فقها و مراجع تقلید امامی بحرین و شبه جزیره عربستان (قرن13و14)

بحرانی، فخرالدین احمد بن عبدالله --> ابن متوج، فخرالدین احمد بن عبدالله

بحرانی، کمال الدین احمد بن علی

محقق و متکلم شیعی بحرینی (قرن7)

بحرانی، کمال الدین علی بن سلیمان

عالم و فیلسوف امامی بحرینی (قرن7)

بحرانی، کمال الدین میثم --> ابن میثم بحرانی

بحرانی، ماجد بن هاشم

ادیب، شاعر، فقیه و محدث شیعی بحرینی (قرن10و11)

بحرانی، هاشم بن سلیمان

مفسر و محدث و مؤلف شیعی بحرینی (قرن11)

بحرانی، یوسف بن احمد

فقیه و محدث اخباری بحرینی (قرن12)

بحر باب الابواب --> خزر، دریا

بحر بُنْطُس --> دریای سیاه

بحرحبش/ حبشه --> بحراحمر (1)

بحرخزر --> خزر، دریا

بحر خوارزم

دریاچه نمکی در قزاقستان و قراقالپاق اتحاد جماهیر شوروی

بحر طویل --> بحر؛بحر

بحرعمان

دریایی در جنوب شرقی ایران که در حقیقت ادامه اقیانوس هند است.