جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بحراحمر (1)

(دریای سرخ)، دریایی میان سواحل شمال شرقی قاره افریقا و شبه جزیره عربستان

بحراحمر (2)

(دریای سرخ)، ولایتی در شمال شرقی سودان

بحراحمر (3)

" محافظه " ای (ایالت) در مصر علیا، مشتمل بر بخش اعظم صحرای شرقی از دره نیل تا دریای سرخ

بحراخضر --> بحرالمحیط

بحراسود --> دریای سیاه

بحرالبنات --> بحر فارس

در بحر فارس، اشاره ای نشده است. ارجاع حذف شود.

بحرالجبل

آن قسمت از رود نیل که میان نیموله در نزدیکی مرز اوگاندا و ملکال در جنوب سودان مرکزی واقع است.

بحرالجزایر --> اژه، دریا

بحرالروس --> دریای سیاه

بحرالروم

(دریای یونانیان) یا البحرالرومی، نامهای دیگر مدیترانه است که از دورانهای قدیم مخصوصاً به شرق مدیترانه، یعنی جایی که احتمال تلاقی با بحریه روم شرقی می رفت، اطلاق می شده است.

بحرالزّراف --> نیل ، رود

بحرالزَّنْج

در عرف مسلمانان، قسمت غربی اقیانوس هند (بحرالهند) که در ساحل شرقی افریقا از خلیج عدن، یعنی خلیج بربری، تا سفاله و ماداگاسکار ادامه دارد و دورترین نقطه ای است که مسلمانان می شناختند.

بحرالظلمات --> بحرالمحیط

بحرالعرب --> عرب، دریا

بحرالعلوم، آل

خاندان مهم علمی شیعی در عراق و ایران